Online Ödeme Sözleşmesi

MADDE 1 - Taraflar

SATICI

Ticari Ünvanı : ICM Yazılım Bilişim Danışmanlık ve Tic. LTD. ŞTİ:

Adresi : Öveçler 4.Cadde 1325. Sk No:2/7 Çankaya ANKARA

Telefon : 0 850 420 21 86

E- Mail : [email protected]

Bu sözleşmede “ICM” olarak anılacaktır.

ALICI VE / VEYA ÖDEME YAPAN

Ticari Ünvanı :

Ad – Soyad :  

Adres:           

Telefon :          

E- Mail :

Bu sözleşmede “Alıcı ve / veya Ödeme Yapan” olarak anılacaktır.

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Ürün /Ürünler ve / veya Servis / Servisler, cinsi ve türü, miktarı ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat ve sunum bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Çevrimiçi sanal POS uygulaması üzerinden .......... Bankası kredi kartı ile .... ay .... (yazıyla ...........................................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme

Alınan Vade Farkı: .......... TL

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % ...

Fatura Adresi:

Ödemesi Yapılan Ürün / Ürünler ve / veya Servis / Servisler

Adı , kodu :  … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT)

Ödeme Yapan Kişi/Kurum :

Telefon numarası :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi / No : 

MADDE 3 - Sözleşme Tarihi

Sözleşme tarihi, Alıcı ve / veya Ödeme Yapan tarafından ödemenin yapıldığı … /… /…... tarihidir.

MADDE 4 - Alıcının ve / veya Ödeme Yapanın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, ödemeyi yapmakla birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını taahhüt eder.

4.3. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, www.icmyazilim.com internet sitesinden ICM’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

4.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, ürün ve / veya servis sipariş ve ödeme koşullarının, ürün ve / veya servis kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.icmyazilim.com  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 5 - ICM Hak ve Yükümlülükleri

5.1. ICM, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.icmyazilim.com sorumlu değildir. Buna istinaden ICM, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı ve / veya Ödeme Yapan ICM’den hak iddiasında bulunamaz

MADDE 6 - Ödeme Prosedürü

6.1. www.icmyazilim.com ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Alıcı’lara ve / veya Ödeme Yapan’lara nakit havale ile ödeme imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede Alıcı ve / veya Ödeme Yapan kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması gereklidir. Ürün’ün ve / veya Servis’in tesliminden sonra Alıcı’ya ve / veya Ödeme Yapana’a ait kredi kartının Alıcı’nın ve / veya Ödeme Yapan’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün’ün ve / veya servis’in bedelini ICM’e ödememesi halinde, Alıcı’nın ve / veya Ödeme Yapan’ın kendisine sağlanan ürünler ve / veya servisler kesilecektir.

6.2. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı ve / veya Ödeme Yapan arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – Cayma Hakkı

7.1. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin 14 günlük süre içerisinde sürekli bir veri sağlayıcısı ile ya da yazılı olarak yapılması yeterlidir.

7.2. ICM’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde; Alıcı’ ya ve / veya Ödeme Yapan'a veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün ve / veya servisin faturasının üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların tüketici tarafından doldurulması zorunludur. 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin ve / veya servislerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya ve / veya Ödeme Yapan’a teslim edilen hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya ve / veya Ödeme Yapan’a KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün’le ve / veya Servis’le birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de Alıcı ve / veya Ödeme Yapan tarafından iade edilecektir.

7.3. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde; ICM veya sağlayıcının cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve ICM tarafından sağlanan ürün’ü ve / veya servis’i kesmekle yükümlüdür.

MADDE 8 - Gizlilik

8.1. Alıcı ve / veya Ödeme Yapan tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile ICM’e bildirdiği bilgiler ICM tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

8.2. ICM bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde ICM kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

8.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

8.4. Alıcı’ya ve / veya Ödeme Yapan’a ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca ICM tarafından standart ürün ve / veya servis teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler ve / veya servisler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcı’ya ve / veya Ödeme Yapan’a onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 9 - Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın ve / veya Ödeme Yapan’ın veya ICM’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 - Mücbir Nedenler

10.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

10.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır

MADDE 11 - Yürürlük

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı ve / veya Ödeme Yapan tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.